Разница mult, mare, foarte

Salut, dragii mei! Azi vorbim despre diferență între folosirea diferită a cuvintelor: mult, mare și foarte. Сегодня поговорим о разнице между различными использованиями слов: много, большой и очень. După mult nu urmează un ajectiv!...