Как правильно использовать „o dată” и „odată”.

Pe cuvânt, cu Ana Iorga: Când scriem „o dată”/„odată”.

Смотреть видео и читать в оригинале.

Trucul care te va ajuta să nu le mai încurci. Уловка, которая тебе поможет больше их не путать.

Ana Iorga a arătat, la rubrica „Pe cuvânt”, de la emisiunea Previziuni, când este corect să scriem ”o dată” și „odată”, în funcție de partea de vorbire la care se referă în text.

Анна Иорга показала, в рубрике «Pe cuvânt», на передаче «Previziuni», когда правильно писать «o dată» и «odată», в значении определенной части речи из контекста.

Astfel, scriem „o dată”, adică în dezlegat, atunci când avem de-a face cu substantivul ”dată”, precedat de articolul ”o”. De asemenea, se scrie ”o dată” și atunci când avem un numeral.

Таким образом, «o dată», то есть пишется раздельно, тогда, когда используется с существительным «дата» (число), перед ним ставится артикль «о». К тому же, пишется «o dată» и тогда, когда это числительное. (о dată — один раз)

Evenimentul va avea loc la o dată, stabilită de organizatori. — Торжество (Мероприятие) будет происходить в дату, установленную организаторами.

A venit doar o dată, nu de mai multe ori. — (Он/Она) пришел только один раз, не много раз.

Citește încă o dată! — Читай еще раз!

„Odată” se scrie legat atunci când este adverb.

«Odată» пишется слитно тогда, когда это наречие (odată — однажды).

Exemple: ”Hai odată!”, sau «Odată scris textul, nu trebuie să-l mai corectezi.»

Примеры: «Давай быстрее!», или «Наконец текст написан, больше не нужно его корректировать.»

Odată se făcea horă în sat în fiecare duminică. — Когда-то (Давным-давно) танцевали (horă — народный танец см. медленный, быстрый) в деревне каждое воскресенье.

Dintr-o dată — внезапно, вдруг.

Odată cu … — Одновременно с….

Strigăm amândoi odată. — Кричим оба одновременно.

Odată ce … — как только.

Odată ce spun povestea asta… — Как только расскажу эту историю….

Truc: Pentru a evita greșelile, verifică dacă ”odată” poate fi înlocuit în text cu „odinioară”, „cândva”, „imediat” sau „în sfârșit”.

Чтобы избежать ошибки, проверь возможно ли «odată» заменить в тексте словами «раньше, давно», «когда-то», «немедленно, сию минуту» или «наконец».