Как правильно произносить время в румынском?

Exprimarea orei în limba română

Bun găsit! Primesc foarte des o întrebare legată de exprimarea orei în limba română. E corect să spun ora doisprezece sau trebuie să spun numai ora douăsprezece? Fac sau nu acordul? Noi am mai discutat acest subiect anul trecut, dacă îmi amintesc eu bine, dar ,cred că, e foarte util să ne reamintim. În rubrica de astăzi am să vă spun care este regula, ce s-a petrecut în istoria limbii române și cum ar trebui să spunem corect astăzi. 

Așadar,

ora doi sau ora două? Poate că aici mulți dintre dumneavoastră nu au dubii. Am auzit rar, însă unii spun așa. Și o situație similară despre care vă vorbeam la început — cum e corect ora doisprezece sau ora douăsprezece? Conform normei academice actuale forma corectă este ora douăsprezece. Adică trebuie să acordăm în gen numeralul cardinal cu substantivul pe care îl însoțește, adică ora douăsprezece. Adică e incorect să spunem ora doisprezece. Din păcate această formulare este foarte des folosită . În toate construcțiile care exprimă ora și care conțin numeralul doi trebuie să facem acordul la feminin. Spunem corect așadar ora două , ora douăsprezece și ora douăzeci și două. Nu este una dintre greșelile foarte grave, dacă nu facem acordul, dar nici minunat nu este pentru că arată că nu cunoaștem regulile de exprimare. Acordul la feminin în astfel de situații este considerat de lingviști o excepție. Gândiți-vă că numeralul unu în aceleași contexte nu se acordă cu substantivul oră. Spunem corect ora unu și ora douăzeci și unu, nu ora una și ora douăzeci și una. Și pentru asta există o explicație istorică pentru acest comportament diferit, una pe care au formulat-o mai mulți lingviști substantivul oră apare în acest context abia în secolul al-XIV-lea până atunci se folosea ceas și găsim în textele vechi formulări ca ,,un ceas după amiază’’ sau ,, două ceasuri după amiază”. De aici ceasul unu sau ceasul două. Apoi apar sintagmele cu substantivul oră, mult mai tărziu. Norma nu ține aici cont de o regulă gramaticală care ați văzut nu se aplică uniform. Mă refer la acord pentru că avem ora unu, dar ora două norma ține cont aici de istoria limbii. Recapitulăm, așadar, vom spune  corect ora douăsprezece nu ora doisprezece și ora douăzeci și două nu ora douăzeci și doi și desigur ora două nu ora doi. Spunem la fel și dacă substantivul oră nu este exprimat ,,Este două.”sau ,,Ajung la douăsprezece” ,,Emisiunea începe la douăzeci și două.” Atât pentru astăzi! Știu azi nu am discutat greșeli grave, ci mai degrabă fineturi, dar nouă ne place să fim atenți la detalii care contează, ceea ce vă doresc și dumneavoastră. Sunt Ana Iorga. Ne revedem curând și cu alte subiecte interesante. Rămâneți cu Antena 3.

Объяснение времени на румынском

Приветствую! Я получаю очень часто вопрос, связанный с объяснением времени на румынском. Правильно сказать «ora doisprezece» или я должна сказать только «ora douăsprezece»? Согласую или нет? Мы уже об этом говорили в прошлом году, если я хорошо помню, но, думаю, что это очень полезно вспомнить. В сегодняшней рубрике я вам скажу правило, что происходило в истории румынского языка и как нужно говорить правильно сегодня.

Итак,

«Два» или «Две»? Возможно здесь многие из вас не имеют сомнений. Я слышала редко, однако некоторые люди так говорят. И похожая ситуация, о которой я вам говорила в начале — как правильно «двенадцать» или «дванадцать»? Согласно актуальной академической норме правильная форма — «двенадцать».

То есть нужно согласовывать по роду числительное с существительным, которое оно сопровождает, то есть «двеннадцать». То есть неправильно сказать: «дванадцать». К сожалению, эта формулировка часто используется.  Во всех связках, которые выражают время и которые содержат числительное «два» нужно согласовывать по женскому роду. Скажем правильно таким образом «ora două, ora douăsprezece, ora douăzeci și două». Это не одна из серьезных ошибок, если мы не согласовываем, но это совсем не прекрасно, потому что это показывает, что мы не знаем правила. Согласование по женскому роду в подобных ситуациях лингвисты считают исключением. Подумайте, числительное «unu» в таких же контекстах не согласуется с существительным «ora». Правильно сказать «ora unu» и «ora douăzeci și unu», а не «ora una» и «ora douăzeci și una». И по этому поводу существует историческое объяснение за такое различное поведение, одно такое объяснение сформулировали много лингвистов, существительное «oră» появляется в этом контексте в 14-м веке, до этого использовали слово «ceas» и мы находим в старых текстах формулировки «один час (un ceas) после обеда» или «два (două ceasuri) часа после обеда». Отсюда «ceasul unu» и  «ceasul două». Потом появляются словосочетания с существительным «oră», намного позднее. Здесь норма не содержит грамматическое правило, которое как вы видели не применяется одинаково. Я имею в виду согласование, так как у нас есть «ora unu», но «ora două» имеет связь с историей языка. Подведем итог, и так, мы скажем правильно «ora douăsprezece» а не «ora doisprezece» и «ora douăzeci și două» а не «ora douăzeci și doi» и, конечно, «ora două» а не «ora doi». Скажем также, если существительное «oră» не выражается (не произносится).

Все на сегодня! Я знаю, что мы сегодня не обсуждали серьезные ошибки, а скорее всего тонкости, но нам нравится быть внимательными к деталям, которые имеют значение, то чего желаю и вам. Я Анна Йорга. Увидимся скоро и с другими интересными темами. Оставайтесь с Antena 3.