Мэрцишор-праздник весны

В России весну встречают Масленицей, а в Молдавии и Румынии 1-го марта празднуется Мэрцишор. Символом этого праздника является украшение из плетеных белой и красной нити, которое также называется Мэрцишор. Обычно мужчины дарят женщинам всевозможные браслетики, брошки с плетеными нитями, а те носят их с удовольствием до конца марта. Эту традицию почитают люди всех возрастов, что делает Мэрцишор любимым и ожидаемым праздником.

В Болгарии 1-го марта отмечается похожий праздник, который называется Баба Марта.

С легендами происхождения данных праздников мы познакомимся ниже и …….. сразу — на румынском!             Попробуйте понять, о чем этот текст, а потом сравнить с переводом. Succes!

Mărțișorul

Mărțișorul este un mic obiect de podoabă legat de un șnur împletit dintr-un fir alb și unul roșu, care apare în tradiția românilor și a unor populații învecinate. Femeile și fetele primesc mărțișoare și le poartă pe durata lunii martie, ca semn al sosirii primăverii.
Împreună cu mărțișorul se oferă adesea și flori timpurii de primăvară, cea mai reprezentativă fiind ghiocelul.
„Legenda Mărțișorului este foarte veche, datând pentru Bulgari din perioada primului han. Pe când sora sa și fratele său se aflau în prizonierat, hanul le-a trimis un șoim care avea legat un fir de ață albă pentru a-i înștiința că îi va ajuta să evadeze. Cei doi au reușit să fugă, însă în apropiere de malul Dunării, el a fost ucis de urmăritori și ea atunci a dat drumul șoimului care avea legat de picior firul de ață albă înroșit de sângele fratelui său, pentru a-i da de veste hanului despre moartea fratelui. La aflarea veștii, de durere, hanul a poruncit ostașilor să poarte un fir de lână albă și unul de lână roșie pentru a-i feri de necazuri, eveniment care ar fi avut loc la 1 Martie 681.
Originile sărbătorii mărțișorului nu sunt cunoscute exact, dar prezența sa atât la români cât și la bulgari (sub numele de Martenița) este considerată ca fiind datorată substratului comun daco-tracic, anterior romanizării la primii și slavizării la ultimii, deși legendele populare îi dau alte origini. In mitologia modernă a bulgarilor mărțișorul ar fi legat de întemeierea primului lor hanat la Dunăre, în anul 681, dar numele latin indică altceva. Se mai consideră, de asemenea, că sărbătoarea mărțișorului a apărut pe vremea Imperiului Roman, când Anul Nou era sărbătorit în prima zi a primăverii, în luna lui Marte. Acesta nu era numai zeul războiului, ci și al fertilității și vegetației. Această dualitate este remarcată în culorile mărțișorului, albul însemnând pace, iar roșu — război. Anul Nou a fost sărbătorit pe 1 martie până la începutul secolului al XVIII-lea.
În prezent, mărțișorul este purtat întreaga lună martie, după care este prins de ramurile unui pom fructifer. Se crede că aceasta va aduce belșug în casele oamenilor. Se zice că dacă cineva își pune o dorință în timp ce atârnă mărțișorul de pom, aceasta se va împlini numaidecât. La începutul lui aprilie, într-o mare parte a satelor României și Moldovei, pomii sunt împodobiți de mărțișoare.
În unele județe ale României, mărțișorul este purtat doar primele două săptămâni. În localitățile transilvănene mărțișoarele sunt atârnate de uși, ferestre, de coarnele animalelor domestice, întrucât se consideră că astfel se pot speria duhurile rele. În județul Bihor se crede că dacă oamenii se spală cu apa de ploaie căzută pe 1 martie, vor deveni mai frumoși și mai sănătoși. În Banat fetele se spală cu zăpadă pentru a fi mereu iubite. Tot aici, dar și în Bucovina, fetele sunt cele care oferă mărțișoare băieților (in mod tradițional mărțișoarele sunt făcute de ele însele). În Dobrogea mărțișoarele sunt purtate până la sosirea cocorilor, apoi aruncate în aer pentru ca fericirea să fie mare și înaripată. În zona Moldovei și în Maramureș pe 1 martie se oferă mărțișoare băieților de către fete (in mod tradițional mărțișoarele sunt făcute de ele însele), aceștia oferind la rândul lor fetelor mărțișoare de 8 martie (o mică diferență față de restul țării).
După Wikipedia.ro

Мэрцишор

Мэрцишор — это маленький объект — украшение, связанный из шнура, плетённого из белой и красной нитей, который присутствует в традиции румын и некоторых соседних народов.
Женщины и девушки получают мэрцишоры и носят их на протяжении марта, как знак прибытия весны.
Вместе с мэрцишором часто дарятся и весенние цветы, самым представительным из которых является подснежник.
Легенда о Мэрцишоре очень древняя, датирующаяся для болгар с периода правления первого хана. В то время, когда его сестра и его брат находились в неволе, хан отправил им сокола, к которому был привязан шнур из белой нити, чтобы им сообщить, что он им будет помогать освободиться. У тех двоих получилось сбежать, однако вблизи берега Дуная, его брат был убит преследовавшими его, а сестра тогда отпустила сокола, у которого была привязана к лапе белая нить, покрасневшая от крови брата, для того чтобы передать хану весть о смерти брата. Узнав весть, от боли, он повелел солдатам носить одну нить из белой шерсти и другую -из красной от всяких неприятностей. Это событие произошло 1 марта 681 года.
Происхождение праздника Мэрцишор точно неизвестно, но присутствие этого праздника как у румын так и у болгар заставляет полагать, что имеет он общую дако -фракийскую основу перед романизацией для первых и славянизацией для последних, хотя народные легенды предлагают другие происхождения. В современной мифологии болгар Мэрцишор был связан с основанием первого ханства на Дунае в 681 году, но латинское название означает что-то другое. Ещё считается, к тому же, что празднование Мэрцишора появилось во времена Римской Империи, когда Новый Год праздновался в первый день весны, в месяце Марса. Это был не только бог войны, а и плодородия и растительности. Эта двойственность отображена в цветах Мэрцишора, белый, обозначающий мир, а красный-войну. Новый Год праздновался 1-го матра до начала XVIII века.
В настоящее время, Мэрцишор носят весь март, после чего его привязывают к ветке фруктового дерева. Считается, что это вам принесет достаток в дом. Говорят, что если кто-то загадает желание в то время как вешает Мэрцишор на дерево, оно исполниться немедленно. В начале апреля, во многих селах Румынии и Молдовы, деревья похожи на Мэрцишоры.
В некоторых румынских уездах, Мэрцишор носят только в первые две недели. В местности Трансильвания Мэрцишоры привязывают к дверям, окнам, рогам домашних животных, между тем считается, что таким образом можно спугнуть нечистого духа. В уезде Бихор считают, что если люди ополоснуться водой шедшего 1-го марта дождя, они станут более красивыми и более здоровыми. В Банате девушки моются снегом, чтобы быть всегда любимыми. Также там и в Буковине, именно девушки дарят Мэрцишоры парням(традиционально Мэрцишоры делаются самими девушками). В Добродже Мэрцишоры носят до прибытия журавлей, а потом их бросают в воздух, так счастье будет большим и окрыленным. В зонах Молдовы и Марамуреше 1-го марта дарятся Мэрцишоры парням девушками(по традиции Мэрцишоры сделаны самими девушками), а парни дарят в свою очередь девушкам 8-го марта(небольшая разница перед остальной страной).